Birinci Oturum; Lojistik Sektörü, Akıllı Harita Çözümleri ve optimizasyon  çözümleri, Kargo Operasyonları ve CBS Entegrasyonları,