Birinci Oturum; Lojistik Sektörü, Akıllı Harita Çözümleri ve optimizasyon  çözümleri, Kargo Operasyonları ve CBS Entegrasyonları,Sektör lideri olmak ve daha iyi hizmet sunmak için kalite yönetim sistemi belgemizi aldık